Team Leader for Instruments & Controls

Why at Mr. Marine

The below job description contains both Dutch and English translation

Waarom Mr. Marine?

Mr. Marine is een succesvol en snelgroeiend bedrijf (>20% omzetgroei per jaar), met een sterke internationale, jonge en levendige bedrijfscultuur. Bij Mr Marine, ben je onderdeel van een wereldwijd team van ambitieuze, internationaal georiënteerde, hands-on professionals. Je werkt in een dynamische omgeving, waarin je uitdagingen oppakt en kansen benut die goed zijn voor je professionele ontwikkeling. We staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven. We investeren in jouw training en groei. Bij ons heeft iedereen de kans om een unieke carrière op te bouwen door onze focus op persoonlijke en professionele groei, onze wereldwijde aanwezigheid en onze inclusieve cultuur. Join ons team!

Why Mr. Marine?

Mr. Marine is a successful and fast-growing company (>20% year-on-year revenue growth), with a strong international, young, and lively culture. At Mr. Marine, you will join a global team of ambitious, internationally-minded, hands-on professionals. You will be part of a dynamic environment, consistently exposed to new challenges and opportunities to stimulate your professional development. We welcome new ideas and initiatives, investing in your education and growth. You will have the opportunity to build a unique career, fueled by our global scale, support, and inclusive culture. Join our smart, diligent, and fun team to excel in your career!

General

Mr. Marine

Wij zijn Mr Marine. Onze missie is “to keep vessels safe and compliant”. Wij zijn een wereldwijde TICC Service Provider (“Testing, Inspection, Calibration and Certification”) in de maritieme sector. We richten ons op elektrische en mechanische apparatuur aan boord van zeeschepen die belangrijk is voor veiligheid en milieu.

Sinds 2002, levert Mr Marine haar diensten met een wereldwijd netwerk van 150 Engineers in meer dan 350 havens. Mr Marine garandeert dat apparatuur op schepen 24/7 voldoet aan veiligheid- en milieunormen en levert optimale customer service.

 • Mr. Marine Elevator is de wereldwijde marktleider in onderhoud, testen, inspecteren en certificeren van marine elevators. We voeren jobs uit, van Annual Safety Inspections tot moderniseringen.
 • Mr. Marine Ballast is gericht op de compliance van zeeschepen met de Ballast Water Treatment conventie
 • Mr. Marine Instruments & Controls is gericht op testen, inspecteren, kalibreren en certificeren van systemen op gebied van gas detectie, oil water separators, ODMEs, UTIs, fire fightings en instrumenten op gebied van pressure en temperatuur.

De missie van Mr. Marine is duidelijk: Keeping vessels safe and compliant, overal ter wereld. In een prettige en veilige werkomgeving, waar we uitdagingen aangaan op een ondernemende en integere manier. We werken vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van onze klanten. Dit wordt gereflecteerd in onze wereldwijd groeiende klantenbasis.

We are your global beacon, serving your vessel anywhere in the world.

About Mr. Marine

Mr. Marine is a TICC (“Testing, Inspection, Certification and Compliance”) service provider in the maritime industry, focused on electrical-mechanical shipboard equipment.

Since 2002, Mr. Marine has been serving ships worldwide. With a global network of 150 technicians present in 350+ ports, we ensure vessels’ safety and compliance 24/7, delivering excellent customer service, and exceeding our customers’ expectations.

 • Mr. Marine Elevator is the global leader in marine elevators servicing, performing jobs from Annual Safety Inspections to modernizations.
 • Mr. Marine Ballast ensures the compliance of the vessels to the BWT Convention.
 • Mr. Marine Instruments & Controls is at your disposal for fire and gas detection, test and calibration equipment, marine automation and instruments, among others.

Mr. Marine ‘s mission is simple and clear: keeping vessels safe and compliant, anywhere in the world. It is all we do. In a fun and safe working environment, tackling everything with integrity and entrepreneurial spirit. We feel a strong sense of responsibility to our customers. This commitment shows in the way our customer base is growing worldwide.

We are your global beacon, serving your vessel anywhere in the world.

Job Description

Vacaturebeschrijving

De Team Leader Project Management leidt een team van 5 – 7 Project Managers. Het team is verantwoordelijk voor het uitbrengen van offertes, het binnenhalen van orders, de coordinatie van de service en de administratieve afronding van de jobs. De Team Leader geeft leiding, en creert een omgeving waarin het team goed getraind, begeleid en gemotiveerd wordt om de beste service voor onze klanten te leveren. De Team Leader is ook verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke proces- en organisatieverbeteringen gericht op het bereiken van operational excellence. De Team Leader Project Management rapporteert aan de Operations Director.

General

Leading a team of project managers in the fulfillment of elevator service projects. Create an environment which encourages and inspires the team to be their best whilst focused on driving results to meet the organizational goals and objectives. Continuously identifying process gaps and seeking to enhance productivity and service quality to achieve operational excellence. The Team Leader Project Management reports to the Director Operations.

Job Requirements

Verantwoordelijkheden

 • Dagelijks leiding over een team van 5-7 Project Managers.
 • Meten, monitoren en sturen op team performance aansluitend bij Mr Marine’s bedrijfsdoelen.
 • Planning van het werk en inzetten van capaciteit op de meest efficiënte en effectieve manier.
 • Verzekeren dat het team werkt volgens de afgesproken processen (ISO 9001) en standaarden.
 • Initiëren en implementeren van proces- en organisatieverbeteringen.
 • Coachen en begeleiden van teamleden bij hun ontwikkeling en identificeren van trainingsbehoeften.
 • Initiëren en ondersteunen van kennisdeling binnen het team en met andere teams.
 • Zelf ook uitvoeren van het proces van ontvangen van offerteaanvragen, uitbrengen van offertes, binnenhalen van orders en coördineren van services voor onze klanten.
 • Regelmatig hebben van meetings met klanten om hun behoeften te begrijpen en hun uitdagingen te helpen oplossen.

Job description

 • Lead a team of project managers and manage assigned customer portfolio to ensure the delivery of high-quality service
 • Measure, monitor and manage team performance to ensure they are aligned with company objectives
 • Manage resources in the most efficient and effective way
 • Ensure the team utilizes best practices, techniques and standards
 • Look for improvement and efficiency in and around operational processes. Supports process improvement.
 • Coaching and developing team members – identifying training needs
 • Conduct knowledge-sharing sessions within team and cross-team
 • Regular meetings with clients to understand their needs and following up on specific issues/escalations
 • Coordinate service projects including quoting, processing orders and planning service attendance
 • Establish a work plan for coordinating multiple projects at a given time frame
 • Manage communication with customers and subcontractors throughout the project
 • Create and maintain safety awareness amongst employees and subcontractors in the project
 • Handle claims on projects with values up till €10,000.
 • General administration of projects
 • Correct execution of the company’s quality policy.

 

 

Functie eisen

 • Afgestudeerd aan HBO of universiteit.
 • Minimaal 2 years ervaring in een vergelijkbare leidinggevende positie
 • Een technische achtergrond is gewenst.
 • Ervaring in de maritieme sector is gewenst.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Bekendheid met een modern ERP-systeem, zoals SAP Business One is gewenst.

Qualification

 • Second-level university degree preferably with a technical background
 • Minimum 2 years experience in a similar leadership within the maritime industry
 • Good written and verbal expression skills; internal and external contacts to be treated correctly; handle people in a flexible way.
 • Familiarity with SAP Business One is a plus

 

 

Competenties

 • Sterke leiderschapsvaardigheden.
 • Doel- en oplossingsgericht.
 • Sterke analytische en probleemoplossingsvaardigheden.
 • Self-starter en onafhankelijk als het nodig is.
 • Teamplayer.
 • Beschikt de vaardigheid om het werk georganiseerd te houden in een omgeving waarbij er meerdere prioriteiten tegelijkertijd zijn.
 • Focus op continue verbetering.
 • Vaardigheid om effectief te werken met een verschillende teams, culturen en persoonlijkheden.
 • Hoog energieniveau, veel enthousiasme en vaardigheid om goed te functioneren in een dynamische werkomgeving.

Competencies

 • Strong energizing leadership skills who gets the best out of others
 • Self-motivating
 • Target-driven and solution-focused
 • Ability to think analytically and attention to detail
 • Independent and resourceful
 • The ability to remain organized in a fast-paced environment with many competing priorities. You should be comfortable with having to pivot quickly when necessary.
 • Team Player
 • Problem-solving ability
 • Ability to look at continuous improvement of processes
 • Ability to effectively work with a variety of organizations, management levels, cultures, and personalities
 • High energy and enthusiasm and ability to succeed in a highly intense work environment

Reach us